De Nederlandse taal kent veel vreemde spreekwoorden en uitdrukkingen. Daarom legt Net in Nederlands er steeds een aantal uit. Deze keer is het thema: boeken

Dat spreekt boekdelen

Betekenis: dat is heel duidelijk.

Voorbeeld: Semmier proeft de soep. Hij zegt niks, maar zijn gezicht spreekt boekdelen. Hij vindt de soep heel vies, dat zie je duidelijk aan zijn gezicht.

Een gesloten boek 

Betekenis: als iemand voor een ander een gesloten boek is, dan weet de ander niets over hem/haar. 

Voorbeeld: Jelena is een gesloten boek voor mij. Ik weet niks over haar, omdat zij niks over zichzelf vertelt aan mij.

Een open boek

Betekenis: als iemand voor een ander een open boek is, dan weet de ander alles over hem/haar.

Voorbeeld: Kadhem is een open boek voor mij. Ik weet alles over hem. We kennen elkaar al jaren en we vertellen elkaar alles.

Met de neus in de boeken zitten

Betekenis: veel studeren.

Voorbeeld: Deze week zit Zainab met haar neus in de boeken. Zij heeft volgende week een toets, dus ze moet nu veel studeren.

Over iemand een boekje opendoen

Betekenis: de slechte dingen over iemand vertellen, waarvan die persoon niet wil dat anderen het weten.

Voorbeeld: Vincent doet een boekje open over Roos. Vincent vertelt aan zijn vrienden dat Roos vroeger in de gevangenis heeft gezeten. Roos wil niet dat iemand dat weet.

Volgens het boekje

Betekenis: volgens de regels, of volgens de voorschriften. Als je iets volgens het boekje doet, dan volg je de regels of traditie op.

Voorbeeld: Abdullah doet zijn werk volgens het boekje. Hij volgt precies de regels op. Hij werkt altijd het stappenplan af zoals het volgens de regels hoort.