De coronapandemie brengt voor nieuwkomers nieuwe risico’s met zich mee. Inburgeraars worden hard geraakt door de coronacrisis. Zo zijn meeste taalscholen in Nederland grotendeels naar online lessen overgeschakeld als onderdeel van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Als gevolg daarvan gaat het leren van de taal moeizamer. Daardoor wordt de participatie in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt. Ook bieden bedrijven door de pandemie minder stages, leerbanen en vrijwilligerswerk aan voor nieuwkomers.

Volgens inburgeraars is het moeilijk onder corona-maatregelen een nieuwe taal leren, de maatschappij systeem te leren kennen en erin meedraaien. Kortom: Ze maken zich zorgen over de toekomst.

Dania Khadro (Syriër, 27 jaar) beschouwt het leren van de Nederlandse taal als een van de belangrijkste voorwaarden voor integratie. Ze volgde NT2 taallessen bij Nedles. Maar ze is door het overschakelen naar online lessen tijdens de eerste corona-golf gestopt. Dania ervaart het thuis studeren als lastig en stressvol. “Ik probeerde de online les te volgen, maar het lukte niet.” Ze schreef dat onder andere toe aan het missen van contact met studenten en docenten. “Als je de sociale contacten hebt,  begrijp je Nederlanders beter en wordt het integratieproces makkelijker”, zegt ze.

Ze stelt dat ze als nieuwkomer naar een land is gekomen waarvan ze niets wist. Er begon een nieuw leven waarin ze een andere taal moest leren spreken, de plek in de samenleving vinden en een eigen netwerk opbouwen. “Dat kan niet in de anderhalvemetersamenleving”, aldus Dania.

Daarentegen is Hasan Skeiker (Syrier, 25 jaar) positief over het online onderwijs. Hij vindt de pandemie een testterrein voor online onderwijs. “Online onderwijs zorgt ervoor dat we blijven leren, terwijl de lessen opgeschort zijn”, denkt Hasan.

Maar wat de integratie betreft, is Hasan van mening dat de integratie van statushouders bijna stil is komen te staan. “Door corona is er minder contact. Geen vrijwilligerswerk, stages gaan niet door en veel mensen verloren hun baan.”

Hasan studeert Internationaal Business op de Hogeschool van Amsterdam. Hij zegt dat de Hogeschool van Amsterdam aangeeft dat er volgend jaar zowel fysiek als online les gegeven zal worden.  “De meeste hogescholen en universiteiten zijn bezig om een efficiënt systeem op te zetten en het online aanbod uit te breiden”, aldus Hasan.

Volgens Renske Berns, docent bij taalschool Nedles, is het opzetten van online les onder deze omstandigheden misschien niet ideaal, maar nood breekt wet. “De taalscholen moeten niet hun schoolgebouwen sluiten”, zegt ze.

De online les werkt best goed voor mensen die redelijk met een computer kunnen omgaan, hoger opgeleid zijn en goed aan thuisstudie kunnen doen. Maar er zijn ook cursisten voor wie het echt verschrikkelijk is, stelt Renske. ”Ze vinden het moeilijk om zich twee of drie uur achter elkaar te moeten concentreren.”

Ze denkt dat de coronacrisis grote invloed heeft op de nieuwkomers die de Nederlandse taal moeten leren en in de samenleving moeten integreren en participeren. “Cursisten hebben minder contact en minder mogelijkheden om de taal te oefenen door deze maatregelen.” Bovendien heef corona grote impact op het dagelijks leven van de nieuwkomers. “De huidige situatie is heel moeilijk voor hen, omdat ze alleen zijn in een nieuw land. Ook kunnen ze geen vrienden maken.”

Renske vergelijkt de huidige periode met de eerste golf. “Toen de lessen helemaal online werden gegeven, leidde dat tot het afmelden van de meeste studenten. Maar nu gaan meeste cursisten door met de studeren.” Volgens haar is dat omdat de situatie nu al lang duurt en iedereen weet dat deze situatie ook nog wel even zo blijft. Ze verwacht ook dat de meeste taalscholen de online lessen wel gaan behouden. “Na corona zullen we de cursisten blijven aanbieden dat ze kunnen kiezen tussen les op school of online lessen.”