Wanneer je voor mensen zorgt in je directe omgeving zonder dat je daarvoor betaald wordt, noem je dat mantelzorg. Veel mensen krijgen in hun leven te maken met mantelzorg. Maar wat is het precies? En heb je recht op hulp als je mantelzorger bent?

Werkzaamheden

Mantelzorger word je vaak niet bewust. Het is vaak vanzelfsprekend om te zorgen voor een ziek familielid of een zieke vriend. Mantelzorg gaat verder dan iemand af en toe helpen met het doen van boodschappen. Wanneer je mantelzorger bent zorg je voor een langere tijd intensief iemand die dat nodig heeft. Mantelzorg bestaat onder andere uit begeleiding, gezelschap houden, hulp bij het huishouden en administratie en persoonlijke verzorging zoals aankleden en wassen. Door jouw hulp heeft degene voor wie je zorgt niet of nauwelijks hulp meer nodig van reguliere zorgmedewerkers. En door jouw werk hoeft de zorgbehoevende bijvoorbeeld niet naar een verzorgingstehuis.

Zwaar werk

Mantelzorg is zowel fysiek als emotioneel vaak zwaar werk. Dit komt doordat je als mantelzorger dichtbij de persoon staat voor wie je zorgt. Ook gaat er veel tijd zitten in het zorgen voor een ander. Mantelzorg is daarom soms lastig te combineren de zorgtaken die je thuis hebt met bijvoorbeeld een gezin. Ook kan mantelzorg in de knel komen met de werkzaamheden van je betaalde baan. Wel heb je in Nederland recht op verlofdagen wanneer je werk als mantelzorger verricht.

Vergoedingen

Mantelzorgers zijn meestal naaste familie of vrienden van de zorgbehoevende. Zij doen dit uit liefdadigheid. Hierdoor krijgen zij niet betaald zoals reguliere zorgmedewerkers. Toch heb je als mantelzorger soms recht op vergoedingen vanuit de overheid. Je kunt als mantelzorger bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg.

Er zijn 4 mogelijkheden:

  • Via de aanvullende zorgverzekering. De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers. Wel is het soms mogelijk om via de aanvullende zorgverzekering een vergoeding te krijgen. Deze vergoeding is vaak bedoeld voor vervangende mantelzorg.
  • Door middel van dubbele kinderbijslag. Zorg je thuis voor jouw kind en heeft je kind intensieve zorg nodig? Dan kun je misschien extra kinderbijslag krijgen. Deze extra kinderbijslag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging.
  • Met een betaling uit een persoonsgebonden budget. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf hulp kan inkopen. Krijgt degene die je verzorgt een pgb? Dan mag dit bedrag ook gebruikt worden om u als mantelzorger van te betalen.
  • Sommige gemeenten hebben speciale regelingen voor mantelzorgers. Dit is in elke gemeente weer anders. Dit kun je navragen bij de gemeente waar je woont.

Als mantelzorger moet je aan bepaalde eisen voldoen om toegang te krijgen tot deze regelingen. Deze voorwaarden en meer informatie kun je vinden op de website van Rijksoverheid:  https://www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/vergoedingen-voor-mantelzorgers