Corona is ongetwijfeld de grootste uitdaging waarmee de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog is geconfronteerd. Niemand had verwacht dat dit nieuwe virus de wereld op deze manier zou lamleggen. Als gevolg hiervan hebben landen strikte regels opgelegd om verspreiding onder mensen te beperken. Dat heeft een diepgaande invloed op zowel de economische situatie als het maatschappelijke leven.

Ook in Nederland heeft corona grote impact op het dagelijks leven. Zo lieten Nederlandse statistieken zien dat het banenverlies in de afgelopen maanden aanzienlijk is toegenomen. Het maatschappelijke en culturele leven lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Daarnaast is er sprake van onzekerheid, collectieve angst, paniek en massahysterie.

 

Corona en vluchtelingen

Wees er zeker van dat de verspreiding van het coronavirus in Europa ook veel invloed heeft op het dagelijks leven van de vluchteling. Het leven is tijdelijk opgeschort. Er is geen studie of werk, en niemand weet wat te doen.

Ik heb met veel nieuwkomers hierover gesproken en het blijkt dat velen zich zorgen maken. Volgens hen is het onduidelijk of de maatregelen tijdelijk zijn of dat ze worden verlengd als het virus zich weer verder verspreidt. Ook hebben veel vluchtelingen hun baan vanwege de lockdown verloren.

Als onderdeel van het debat tussen voor- tegenstanders van de opening van scholen, maakten een aantal nieuwkomers zich zorgen over de verspreiding van het virus, zo blijkt uit hun social-mediaberichten. Sommigen vinden namelijk dat ze risico zouden lopen als ze hun kinderen onder deze omstandigheden naar school sturen.

Maar aan de andere kant zijn veel vluchtelingen van mening dat de situatie in Nederland veel beter is dan in sommige andere Europese landen. Volgen hen neemt Nederland verstandige maatregelen tegen corona, waardoor de verspreiding van het virus onder controle te houden is.

Asiel in de tijd van corona

Terwijl de aandacht van de wereld is gericht op de effecten van het coronavirus op het leven, werd de vluchtelingencrisis steeds groter. Zeker omdat veel landen zich haasten om hun buiten- en binnengrenzen te sluiten om de verspreiding tegen te gaan. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de vluchtelingen in Turkije.

Nadat Turkije de deur naar Europa heeft opengezet en Griekenland weigerde om hen op te vangen, zijn asielzoekers tussen Turkse hamer en Griekse aambeeld gekomen. Ze werden bij de Grieks-Turkse grens beschoten. Na spanningen die ongeveer een maand duurden, keerde de relatieve rust aan de Griekse-Turks grens terug. Maar het lijkt erop dat Turkije van plan is om opnieuw vluchtelingen naar de grens te gaan sturen.

Het blijkt duidelijk uit de situatie van de gestrande vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens, dat deze groepen kwetsbaarder is dan ooit voor een coronabesmetting. Want ‘zoveel mogelijk thuis blijven’ gaat echt moeilijk als je dakloos bent. 

In Nederland zijn meer dan 40.000 daklozen die niet thuis kunnen blijven. Sommigen wonen in overvolle daklozenopvangcentra waar er geen zorg is voor besmette personen en waar het onmogelijkheid is om anderhalve meter afstand te houden. Bovendien wonen honderden asielzoekers in Nederland in gedeelde woningen bij elkaar, wat tot snelle verspreiding kan leiden.

Ter afsluiting wil ik er op wijzen dat met het oog op de huidige omstandigheden, een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf ligt, op hun eigen inzet om de gevolgen van de crisis te kunnen beperken. Zelfbewustzijn is fundamenteel om deze crisis aan te gaan.