In deze tijden van het coronavirus geeft het COA prioriteit aan de gezondheid van bewoners en medewerkers en een veilige werkomgeving. Hier leest u onder andere welke maatregelen wij nemen en hoe wij onze bewoners informeren.

Hoe worden bewoner s van de opvanglocaties geïnformeerd over het coronavirus?

Bewoners zijn via MyCOA (de website voor asielzoekers) geïnformeerd over het coronavirus en over wat ze kunnen doen om besmetting met het virus te voorkomen. Daarnaast zijn posters over het coronavirus en hygiënemaatregelen beschikbaar. We wijzen bewoners op deze posters en de in acht te nemen hygiënemaatregelen. Op locatie zijn medewerkers aanwezig die vragen over het coronavirus kunnen beantwoorden.

Wat doet het COA met de meldplicht en inhuisregistratie van bewoners?

Om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te beperken, is de meldplicht van maandag 16 maart tot en met zondag 29 maart opgeschort. We onderzoeken of we de meldplicht op een andere manier kunnen vormgeven. Ook is besloten de inhuisregistratie voor deze periode op te schorten.

Is er nog steeds een inloopspreekuur voor de huisartsenzorg voor bewoners?

Sinds 16 maart is GezondheidsZorg Asielzoelzoekers (GZA) tijdelijk gestopt met het inloopspreekuur om de risico’s op besmetting met het coronavirus voor bewoners van de COA-locaties en de zorgverleners te beperken. GZA is nog steeds aanwezig op locatie, maar verleent de zorg zoveel mogelijk telefonisch.

Worden de infobalies op opvanglocaties nog gebruikt?

Het informeren van onze bewoners is een belangrijk onderdeel van ons werk en moet zoveel mogelijk doorgaan. Hoe we dat doen in deze tijden kunnen locaties zelf bepalen. Het kan via de informatiebalie, maar ook op een andere manier. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk dat we de algemene maatregel in acht nemen: houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar (social distance). Het COA gaat de infobalies bovendien voorzien van plexiglas schermen.

Wat doet het COA met bewoners waarvan de asielprocedure is beëindigd?

Tot en met maandag 6 april geldt er een 'corona coulance'. Dit betekent dat we de opvang van bewoners tot die datum niet beëindigen. Dit geldt niet voor het beëindigen van de opvang als statushouders een huis krijgen in de gemeente.

Vinden er nog groepsactiviteiten plaats op locaties?

Het COA heeft besloten om alle groepsactiviteiten en het faciliteren van groepsbijeenkomsten van bewoners stop te zetten. Denk aan taallessen en inburgeringstrainingen.

Mag er bezoek komen op locatie?

Voor bezoek geldt hetzelfde als voor alle Nederlanders. Het advies is om niet op bezoek te gaan en geen bezoek te ontvangen. Wij geven bewoners hierover voorlichting en spreken hen indien nodig aan.

Vinden er nog verhuisbewegingen tussen opvanglocaties plaats?

Er is geen verbod op het reizen tussen locaties, maar we willen de verhuisbewegingen tussen locaties wel zoveel mogelijk beperken. Als het voor de veiligheid op locatie noodzakelijk is om een bewoner te verplaatsen, dan kan dat. Mocht een bewoner symptomen hebben van het coronavirus, dan zijn verhuisbewegingen niet toegestaan.

Worden statushouders nog uitgeplaatst?

Statushouders plaatsen we nog steeds uit naar de gemeente waar zij een huis krijgen. De gemeente bepaalt welke processen zij blijft uitvoeren en welke niet.

Kunnen asielzoekers bij ernstig overlastgevend gedrag nog overgeplaatst worden naar de handhaving en toezichtlocatie (htl)?

Het COA kan overlastgevende asielzoekers nog steeds een 'htl-maatregel' opleggen. Ze mogen dan niet meer in een azc wonen en verhuizen verplicht naar de htl. De Vreemdelingenpolitie (AVIM), IND of DT&V kan de asielzoekers een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. Wij werken hierbij nauw samen met onze partners.

Mogen asielzoekers de opvanglocaties verlaten?

Asielzoekers mogen de opvang verlaten, maar moeten rekening houden met de algemene richtlijnen en maatregelen: beperk sociaal contact en houd afstand.