Wat verandert er in 2020?

Verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt anders

Als iemand met psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen, dan was tot nu toe een dwangopname in een instelling de enige manier om hen te helpen. Maar met de ingang van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt dat anders.

Het is voortaan ook mogelijk om verplichte zorg, zoals het toedienen van medicijnen of toezicht uitoefenen, bij iemand thuis te regelen. Mensen kunnen ook een polikliniek bezoeken waar ze niet hoeven te blijven.

Mensen kunnen zo makkelijker contact houden met familie en vrienden en deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, moeten mensen alsnog opgenomen worden in een instelling.

Minder vrijheidsbeperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking of ouderen met dementie en alzheimer gaan ook andere regels gelden. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag niet meer toegepast worden, tenzij het na het doorlopen van een stappenplan van vrijwillige opties echt nodig is.

Dit is geregeld in de Wet zorg en dwang, die op 1 januari ingaat. 2020 is nog wel een overgangsjaar, dat instellingen de kans geeft zich aan de nieuwe regels aan te passen.

Roken verder ontmoedigd

De accijns op een pakje sigaretten van twintig stuks gaat per 1 januari met 14 cent omhoog. En 3 maanden later, op 1 april, gaat de accijns met nog eens 1 euro omhoog.

Verder gaat begeleid stoppen met roken niet meer ten koste van het eigen risico van je basisverzekering.

En in september besloot de Hoge Raad dat er ook niet meer gerookt mag worden in aparte rookruimtes in de horeca. De NVWA besloot dit verbod niet meteen te handhaven. Dat gebeurt ook nog niet per 1 januari, maar pas vanaf 1 april.