Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet.

Persoonlijke gegevens

uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen

 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

 

 • uw jaaropgaven over 2019
 • En als u die niet hebt: uw salarisstroken

ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

het jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening

 • het jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • het jaaroverzicht 2019 van uw beleggingen

 

Wonen

 

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018
 • Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

 

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
 • De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

gegevens van leningen en andere schulden

 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019

 

Tip

Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is. 

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2019 bijvoorbeeld.

Hebt u alle gegevens verzameld?

Uw aangifte 2019 staat vanaf 1 maart klaar in Mijn Belastingdienst. Zorg dat uw aangifte op tijd bij ons binnen is.

Lukt het niet om op tijd uw aangifte 2019 te doen? Dan kunt u uitstel aanvragen. Dat kan van 1 februari tot 1 mei 2020.