De Nederlandse Antillen

Maak kennis met de Nederlandse Antillen

NTR

De Nederlandse Antillen vormden van 15 december 1954 tot 10 oktober 2010 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat waren aanvankelijk zes eilanden in de Caraïbische Zee.

Meer weten over de Nederlandse Antillen?

Aruba
Op 1 januari 1986 ging Aruba als afzonderlijk land binnen het Koninkrijk verder. Aruba kreeg een status aparte. De Nederlandse Antillen bestonden vanaf die datum uit nog slechts vijf eilanden. Tegelijk werd afgesproken dat Aruba op 1 januari 1996 onafhankelijk zou worden. In 1994 werd op verzoek van Aruba het vooruitzicht op onafhankelijkheid voor Aruba geschrapt.

Verzamelnaam
In 2010 kregen ook Curaçao en Sint Maarten zo’n status. Saba, Sint Eustatius en Bonaire werden als 'bijzondere gemeenten' opgenomen in het moederland als 'Caribisch' Nederland. De Nederlandse Antillen bestaan dus niet langer als staatkundige eenheid. We gebruiken de naam Nederlandse Antillen nog wel als verzamelnaam voor alle eilanden in de Caraïbische Zee die tot het Nederlandse koninkrijk behoren.

Wisselende bestuursvormen
De eilanden werden aan het eind van de 15e eeuw door Alonso de Ojeda ontdekt. In 1634 werden ze door de West-Indische Compagnie op de Spanjaarden veroverd. In de loop der tijden waren de eilanden enige malen in handen van andere Europese mogendheden.

De eilanden kenden verschillende bestuursvormen. Aan deze koloniale status kwam een eind toen op 15 december 1954 na acht jaar onderhandelen het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen werd ondertekend.

Suriname werd onafhankelijk van Nederland op 25 november 1975. Sindsdien bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland en de Nederlandse Antillen.