Kow Kiest

2: Kow doet de StemWijzer

NTR

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer kan bijvoorbeeld ook jongeren die nog niet echt warm lopen voor de verkiezingen op weg helpen. Kow gaat ‘m ook proberen!

De StemWijzer

Op de StemWijzer kunt je je politieke voorkeur testen. De standpunten van de meeste politieke partijen zijn erin verwerkt. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

De stem van het volk

Nederland is een democratie. Dat betekent dat het volk een belangrijke stem heeft in het landsbestuur. Via verkiezingen beslist de bevolking hoeveel zetels elke partij krijgt in de Tweede Kamer. Stemmen is een recht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. Als nieuwkomer mag je pas stemmen voor het parlement nadat je bent genaturaliseerd. Dat geldt nu voor Kowfurow die ons deze week laat zien hoe hij zijn stem bepaalt. Op wie gaat hij stemmen?

Politici doet het ook

De StemWijzer voor de verkiezingen in 2017 is online sinds 6 februari. Het is inmiddels een traditie dat de lijsttrekkers van de politieke partijen de eersten zijn die de StemWijzer doen. Dat levert soms verrassende resultaten op.

In het Nederlands, zonder ondertiteling! Probeer het maar eens!