dt met JP

NTR

Een apostrof geeft aan dat er iets weggelaten is. Maar dit leesteken wordt vaak verkeerd gebruikt. Wanneer schrijf je een s vast aan een woord en wanneer gebruik je een apostrof?