De IJzeren Eeuw in de klas

Vrouwen voorwaarts

NTR

Vak: geschiedenis. In de negentiende eeuw zitten vrouwen uit de hogere klasse vooral thuis. De straat op gaan of werken is
onfatsoenlijk want op straat lopen alleen prostituees en dienstmeiden. Vrouwen uit de lagere klasse moeten wel werken om in hun onderhoud te voorzien. Schrijfster Betsy Perk wil aan de buitenwereld laten zien wat zij doet. Als ze na de dood van haar vader afhankelijk wordt van aalmoezen wordt ze nog strijdbaarder. Ze richt een tijdschrift op en een vereniging: Arbeid Adelt. Betsy strijdt voor economische onafhankelijkheid van de vrouw. En die strijd is vandaag de dag nog niet gestreden.