Wat is blockchain?

NTR

Blockchain en Bitcoin: je hoort ze vaak.
Maar wat is blockchain eigenlijk?
Om je dat uit te leggen, laten we je als voorbeeld kennis maken met dit studentenhuis.
Deze vier studenten delen alles: de boodschappen, de klusjes en de kosten voor internet, water, gas en licht.
In een schriftje houden ze dat allemaal bij.
Ook schrijven ze hierin wanneer iemand iets voor een ander voorschiet.
Maar één huisgenoot lijkt wel heel veel over te houden.
Ze vertrouwen het niet.
Loopt hij te knoeien?
Wat nu? Ze kunnen de huisbaas vragen of zij het schriftje wil bijhouden, maar ze willen niet dat de huisbaas alles van ze weet.
Er is nog een oplossing.
Alle huisgenoten krijgen een identieke kopie van het schriftje.
Iedereen houdt hierin alles bij.
Niemand kan stiekem een nulletje bijschrijven, iets vergeten of stiekem iets wegkrassen, want dan zijn de schriftjes niet meer gelijk.
De studenten controleren regelmatig samen of in alle schriftjes nog steeds hetzelfde staat.
Nogal omslachtig natuurlijk, zo op papier, maar zo werkt de blockchain ook ongeveer. Maar dan digitaal.
Een gezamenlijke boekhouding, zonder huisbaas dus, zonder bank.
Maar wel op zo'n manier dat alle huisgenoten het kunnen vertrouwen.
Al het ruilverkeer wordt in de blockchain bijgehouden en moet worden goedgekeurd door andere gebruikers in het blockchainnetwerk.
In de blockchain verstuur je niets meer dan digitale informatie.
Bij digitale munten, Bitcoin en Ethereum, verstuur je digitaal geld met wat extra informatie over de afzender en de bestemming.
Maar je kan met de blockchain meer dan geld versturen en een gezamenlijk schriftje bijhouden.
Terug naar het studentenhuis.
Eén van de studenten gaat weg en in zijn kamer komt een ander.
Via de blockchain kunnen heel makkelijk de betaalverplichtingen hiervoor worden overgedragen aan de nieuwe bewoner, zonder dat één van de studenten de pineut is als de nieuwe huisgenoot niet netjes betaalt.
En je kan in de blockchain ook dingen programmeren, bijvoorbeeld dat als de studenten geld terug krijgen aan het einde van de maand, dit pas vrij komt als de klusjes zijn gedaan en de anderen dit hebben gecontroleerd.
De blockchain is voor heel veel te gebruiken. Alles dat je samen doet en deelt kun je vastleggen in de blockchain.
Ook buiten het studentenhuis.
Je hebt geen notarissen, banken, en zelfs voor veel dingen geen overheid meer nodig.
Daarom denken experts dat in de toekomst zomaar eens ons hele leven op de blockchain zou kunnen draaien.