Nederland van boven in de klas

De strijd tegen het water

NTR, VPRO

Vak: aardrijkskunde. Nederland is een waterrijk land. We maken daar dankbaar gebruik van, maar water vormt ook een bedreiging voor ons bestaan. We hebben ons beveiligd tegen die dreiging met dijken en ingenieuze dammen. Maar wat gebeurt er als dijken of duinen het toch begeven?