Clipphanger

Wat is verzuiling?

NTR

Vanaf de jaren 50 is Nederland verzuild in een katholieke, protestantse, socialistische en liberale zuil. Iedereen blijft het liefste veilig in zijn eigen zuil, met zijn eigen omroep en zijn eigen krant. Verzuiling is eigenlijk de filterbubbel van de jaren 50.

net zoiets