Het Klokhuis

Grondwet

NTR

In het nationaal archief in Den Haag ligt 1000 jaar geschiedenis opgeslagen. Onze allerbelangrijkste wet wordt daar ook bewaard: De Grondwet.